Žádost o odklad splátek

* Prohlašuji, že beru na vědomí výše uvedené skutečnosti a tímto žádám o odklad splátek z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na moje aktivity.
Ukáže-li se, že je toto prohlášení nepravdivé, je MBFS oprávněna odstoupit od změny smlouvy na základě této žádosti (k ochranné době nepřihlížet) a vyúčtovat splátky dle původního splátkového kalendáře. Ostatní nároky MBFS zůstávají nedotčeny.
Všechny smlouvy
V rámci odkladu chci vyřešit i splátku, kde jsem aktuálně v prodlení s hrazením

Je potřeba vyplnit všechna pole

*Povinný údaj