The best or nothing
 

Menu    
  Nová registrace
  Proč se zaregistrovat ?
  Návod k registraci a používání
  Zapomenuté heslo
Přihlášení do zákaznického portálu
A2
Vítejte na zákaznickém portálu Mercedes‑Benz Financial Services.

Vážení klienti,

Dovolte nám několik poznámek k našemu provozu v aktuální situaci.

1) Rádi bychom Vás ujistili, že vám i nadále nabízíme individuální přístup při řešení Vašich potřeb. Přestože většina zaměstnanců Mercedes‑Benz Financial Services pracuje z domova, můžete nás i nadále kontaktovat prostřednictvím e‑mailu: infocz@daimler.com případně na tel. čísle: 271 077 601 nebo 271 077 666 (v době od 8:00 do 17:00).

2) Provozovna Mercedes‑Benz Financial Services je pro návštěvy uzavřena, v kancelářích je přítomen omezený počet pracovníků, kteří zajišťují nezbytné provozní úkony.

3) Rozumíme ekonomickým dopadům aktuálního stavu na Vaše možnosti hradit své závazky, proto stále umožňujeme požádat o odklad splátek či jinou úpravu splátkového kalendáře. Dotazy a požadavky tohoto typu pochopitelně narůstají, proto primárně využívejte pro žádost o odklad splátek jednoduchý webový formulář. Pro Vaše dotazy ohledně možností řešení aktuální situace jsme zřídili speciální telefonní linku: 271 077 675.

4) Převzetí vozidel na konci smlouvy o operativním leasingu není ze strany Mercedes‑Benz nikterak omezeno, neboť je řešeno přes servisní centra, na která se vztahuje výjimka z opatření vlády. V případě, brání-li Vám aktuální mimořádná opatření (např. karanténa), v možnosti vrátit včas vozidlo z operativního leasingu kontaktujte standardně osobu uvedenou v informačním e‑mailu s podmínkami vracení, případně napište na e-mail: infocz@daimler.com.

5) Máte-li proti vrácení vozidla z operativního leasingu přebírat nové vozidlo, kontaktujte prosím nejprve svého prodejce. Pokud nebude schopen Vám předat nové vozidlo, bude Vám na dobu nezbytně nutnou prodloužena smlouva o operativním leasingu na stávající vozidlo.

Mercedes‑Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Vítejte na zákaznickém portálu Mercedes‑Benz Financial Services.

V Vážení klienti,

Dovolte nám několik poznámek k našemu provozu v aktuální situaci.

1) Rádi bychom Vás ujistili, že vám i nadále nabízíme individuální přístup při řešení Vašich potřeb. Přestože většina zaměstnanců Mercedes‑Benz Financial Services pracuje z domova, můžete nás i nadále kontaktovat prostřednictvím e‑mailu: infocz@daimler.com případně na tel. čísle: 271 077 601 nebo 271 077 666 (v době od 8:00 do 17:00).

2) Provozovna Mercedes‑Benz Financial Services je pro návštěvy uzavřena, v kancelářích je přítomen omezený počet pracovníků, kteří zajišťují nezbytné provozní úkony.

3) Rozumíme ekonomickým dopadům aktuálního stavu na Vaše možnosti hradit své závazky, proto stále umožňujeme požádat o odklad splátek či jinou úpravu splátkového kalendáře. Dotazy a požadavky tohoto typu pochopitelně narůstají, proto primárně využívejte pro žádost o odklad splátek jednoduchý webový formulář. Pro Vaše dotazy ohledně možností řešení aktuální situace jsme zřídili speciální telefonní linku: 271 077 675.

4) Převzetí vozidel na konci smlouvy o operativním leasingu není ze strany Mercedes‑Benz nikterak omezeno, neboť je řešeno přes servisní centra, na která se vztahuje výjimka z opatření vlády. V případě, brání-li Vám aktuální mimořádná opatření (např. karanténa), v možnosti vrátit včas vozidlo z operativního leasingu kontaktujte standardně osobu uvedenou v informačním e‑mailu s podmínkami vracení, případně napište na e-mail: infocz@daimler.com.

5) Máte-li proti vrácení vozidla z operativního leasingu přebírat nové vozidlo, kontaktujte prosím nejprve svého prodejce. Pokud nebude schopen Vám předat nové vozidlo, bude Vám na dobu nezbytně nutnou prodloužena smlouva o operativním leasingu na stávající vozidlo.

Mercedes‑Benz Financial Services Česká republika s.r.o.